Member Introduction

Position Name
Professor Hiroshi Murase
Associate Professor Ichiro Ide
Daisuke Deguchi
Designated Associate Professor Takatsugu Hirayama
Assistant Professor Yasutomo Kawanishi
Colleague Staff Yoshito Mekada
Yoshiki Ninomiya
Tomokazu Takahashi
Keisuke Doman
Fellow Researcher Fumito Shinmura
Haruya Kyutoku
Kento Nishibori
Shigeru Saitou
Secretary Fumiyo Kaba
Hiromi Tanaka
D3 Norimasa Kobori
Takashi Naito
Esmaeil Pourjam
David Robert Wong
Brahmastro Kresnaraman
D2 Yoshihiro Miyakoshi
D1 Hideki Takahira
Research Student Marc A. Kastner
N. M. Zarifie Hashim
M2 Yoshinori Ichikawa
Yuki Imaeda
Kyoka Kunishiro
Yuki Kodama
Yuto Shimbo
Kazuma Takahashi
Hiroshi Ninomiya
Hiroki Mukoujima
M1 Hirotaka Kato
Takayuki Kawashima
Hiroki Takimoto
Yoshiki Tatebe
Ukyo Tanikawa
Wang Qishen
B4 Yuki Kodama
Akinori Sato
Masashi Hontani
Takashi Maeda
Taiki Yamamoto
Takuto Deguchi
Alumni members